Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

18:26
9877 55ec 500
Reposted fromowca owca viabecause because

April 29 2015

15:20
7557 9d19 500

April 28 2015

21:35
4127 25a1 500
Reposted fromxopolly xopolly viabzdura bzdura

April 27 2015

21:37
9693 9d99
21:31
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viacatherineee catherineee
21:23
3350 2296 500
Poznań.
21:20
21:18
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
21:18
8756 3b0e
Reposted frombloodymonk bloodymonk
21:17
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viadudzia dudzia
21:16
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
21:15
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianiebieskieoczy niebieskieoczy
21:15
9569 cf62 500
chcę.
21:13


nice guy at a job interview
21:13
0585 9be9 500
Janusz Korczak
21:09
05:54
05:52
2326 b6e0

April 24 2015

15:39

April 21 2015

19:09
    Kofeina wprowadza w stan nieustannego podkurwienia. Stoisz i wszystko cię wnerwia. Stopa ci lata. Góra. Dół. Góra. Dół. Rozmawiasz z kimś i masz ochotę mu wywalić w ryj. Co tak wolno kumasz, stary? What the fuck?

Ale generalnie chodzi o to, że po kofeinie jesteś w stanie stać i kontaktować. Bo 6.45 pięć razy w tygodniu wymaga osobowości Terminatora. Śpię sześć godzin na dobę – jeśli mam fart. Zresztą, spanie więcej niż 6 godzin na dobę jest według lekarzy niezdrowe.

Kiedyś kumpel opowiedział mi dobrą historię. Jego dziadek, gdy był młody, cały czas pracował, wmawiając sobie, że się wyśpi, kiedy będzie stary. Teraz, kiedy jest już stary, też nie może się wyspać, bo go wszystko boli. Chyba czeka mnie coś podobnego
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl